"Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere."

"Čestně žít, druhému neškodit, každému, co mu patří."  / Ulpianus, právník, 3. stol. n. l. /

JUDr. Jarmila Maráková

advokátka  |  ev. č. ČAK 03638

Advokátní praxi zahájila v roce 1995. Věnuje se případům takřka ze všech oblastí práva. V Kroměříži je nejčastěji vyhledávána, když lidé uvažují o nakládání s nemovitými věcmi, o vypořádání spoluvlastnictví či SJM, o rozvodu, o úpravě péče o děti a výživného, nebo když jim vznikne škoda nebo nárok vůči druhému člověku.

Díky svým zkušenostem pomáhá klientům v řadě případů dosáhnout mimosoudní dohody nebo před soudem uzavřít smír, a vyřešit tak věc rychleji a bez zbytečných nákladů řízení.

Mgr. Petr Kubačka

advokátní koncipient  |  ev. č. ČAK 40214

V případech řešených v advokátní kanceláři se jednoduše snaží, aby klienti mohli realizovat své plány, dosáhli svých oprávněných zájmů a dokázali vyřešit své starosti.

Klientům poskytuje právní služby týkající mj. spotřebitelských smluv, sousedských a jiných sporů, uzavírání a plnění smluv o dílo, kupních, nájemních aj., nároků na náhradu škody/újmy nebo v pracovněprávních vztazích. Zastupuje poškozené a obviněné v trestních věcech, poskytuje podporu ve správních řízeních. Podnikajícím pomáhá s vytvořením obchodních podmínek, s GDPR, nebo např. s ochrannými známkami.

JUDr. Jarmila Maráková, advokátka, Velké náměstí 112/61, 767 01 Kroměříž, tel. : 573 343 692 / 737 623 044
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!