Cena právních služeb

Odměna za právní služby je stanovena dohodou, kdy se zohledňuje zejména složitost případu, časová náročnost a objem poskytovaných právních služeb.

Jestliže lze rozsah právních služeb předem odhadnout, je možné sjednat odměnu jako pevnou částku (např. u jednorázové konzultace, u sepisu smluv, návrhu na vklad).
Základní hodinová sazba při jednorázové konzultaci činí 500,- Kč (+ DPH). V případě, že je schůzka vedena jako krátká úvodní konzultace za účelem sjednání dohody o obsahu právní služby, předání listin apod., je bezplatná.
Za sepis běžné kupní smlouvy o prodeji nemovité věci, se zajištěním podání návrhu na vklad a případně advokátní úschovy, zaplatí klient zpravidla do 10 000,- Kč (vč. DPH).

Není-li odměna za poskytování právních služeb jinak dohodnuta, vypočítává se dle advokátního tarifu (vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách za poskytování právních služeb).

Při úvodním dohodnutí se na poskytování právních služeb, případně v průběhu rozsáhlejšího poskytování služby, je klient požádán o složení zálohy na odměnu za poskytnutí právních služeb, a to v hotovosti v kanceláři, případně převodem na bankovní účet advokáta.

Odměna za poskytnutí právních služeb je hrazena po dohodě v hotovosti v kanceláři, nebo na bankovní účet advokátní kanceláře. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost 14 dnů ode dne vystavení vyúčtování (faktury).

V ceně právních služeb nejsou zahrnuty hotové výlohy, např. soudní a správní poplatky, odměna soudního znalce, notáře.

JUDr. Jarmila Maráková je plátkyní DPH.

Smlouvu o poskytování právních služeb je klient oprávněn vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.

V případě, že dojde mezi advokátem při výkonu jeho činnosti a klientem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování advokátních služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je v případě poskytování advokátních služeb Česká advokátní komora se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, epodatelna@cak.cz, www.cak.cz.

JUDr. Jarmila Maráková, advokátka, Velké náměstí 112/61, 767 01 Kroměříž, tel. : 573 343 692 / 737 623 044
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!